Rovdjursskyddet - Nite Eyes - mot varg och räv

Naturen har sedan urminnestider funnit lösningar på det vi människor förgäves sökt lösa.
Ögonkamouflage och falska ögonsymboler är mycket vanliga på olika arter av insekter, fiskar, fåglar,
växter och djur.
Tänk bara på Påfågelns fantastiska stjärtfjädrar. Eller på vingarna på våra fjärilar. 
Även tropiska fiskar har falska ögonmarkeringar för att förvilla rovfiskar att inte attackera dom.
 
Ögon är oerhört viktiga som kommunikation mellan arter eller som alarmsignaler till andra att inte gå
till anfall.
Eller att skyndsamt fly fältet!
                                        
 
 
Denna enkla insikt har skapat Rovdjursskyddet - ett unikt solcellsdrivet
paket - med mycket goda resultat från många års användning.