Solcellsdrivna rovdjursskydd

Interplex Solar startade i England 1986 för att utveckla innovativa, solcellssdrivna produkter för världsmarknaden. 
Tidigt utvecklades ett koncept för solcellsdrivna rovdjursskydd - "Solar Predator Protection concept".
Sedan dess har företaget vuxit kontinuerligt och öppnade ett Europakontor 2009 i hjärtat av England - Solihull.
 
Vi har nu agenturen i Sverige för det mycket effektiva Rovdjursskyddet. 
Vårt engagemang och vårt intresse kommer från två olika delar:
- egen erfarenhet som jägare
- vår vilja att deltaga till lösningar i det som många svenskar idag är bekymrade över, nämligen rovdjurens påverkan på våra tamdjur samt dom vilda djurens intrång i våra trädgårdar.
 
Rovdjursskyddet avhyser på ett mycket enkelt sätt oönskade djur från våra utomhusmiljöer.
 
Vi hoppas att Du skall känna tillförsikt för Rovdjursskyddet och möjligheten att köpa över nätet.
Vi vet att det finns en osäkerhet med "nät-affärer", men vi samarbetar med erfarna leverantörer av såväl produkterna som med uppbyggnad av betalningsrutinerna och den sammanhängande, viktiga säkerheten.   
 
Om du har några synpunkter på vad det än är så tveka inte att kontakta oss!!! I början av vår verksamhet är dina synpunkter som kund oerhört viktiga. Vi skall göra allt vi kan för att hjälpa till.

Rovdjursskyddet baseras på vetenskapliga undersökningar och tester. 
Rovdjuren söker föda mestadels på natten. Jakten pågår så länge rovdjuren känner sig trygga och inte upplever sig upptäckta. En ljusglimt indikerar för alla djur, som jagar föda på natten, att djuret är upptäckt av något annat djur. Just detta är djuret mest vaksam och rädd för - att bli upptäckt - och får därmed det jagande djuret att så snabbt som möjligt försvinna från platsen.
Ett oerhört enkelt och effektivt koncept!
 
Bilder på denna hemsida är hämtade från öppna källor. Har vi begått något avsteg från detta är vi tacksamma för en kontakt så vi kan rätta till uppkomna fel.

Företagsfakta

Namn 
      Garden Aquatica AB
Adress     Åvavägen 11
                136 91 Haninge
Tfn           08-500 227 27
Org nr      556548-5009
Säte         Haninge
VD            Olle Fernström
Bank        SEB Haninge.