Rovdjursskydd mot varg och räv.

Rovdjursskyddet avhyser varg, räv, grävling och rådjur.
 
Rovdjursskyddet baseras på vetenskapliga undersökningar och tester. Produkten har sålts med framgång under flera år i England. Sedan några år finns det distributörer i flera andra Europeiska länder.
I utbredningen av rovdjuren i Sverige ser vi hur fler och fler känner sig hotade, främst av varg. Glesbygdsbefolkning, lokala småbrukare och jägare är den grupp där protesterna märks tydligast.
 
Grundprincipen är lika enkel som genialisk:
Rovdjuren söker föda mestadels på natten. Jakten pågår så länge rovdjuren känner sig trygga och inte upplever sig upptäckta. En ljusglimt indikerar för alla djur, som jagar föda på natten, att djuret är upptäckt av något annat djur. Just detta är djuret mest vaksam och rädd för - att bli upptäckt - och Rovdjursskyddet får därmed det jagande djuret att så snabbt som möjligt försvinna från platsen.
Ett oerhört enkelt och effektivt koncept!
 
Rovdjursskyddet levereras hem till din dörr och är klart att installera och använda omedelbart.
OBS den svarta tejpen på ovansidan måste tas bort och enheten placeras i solljus minst 4 timmar för laddning.
 
Installationen bör baseras på följande principer:
 
 
 
Montera LED-boxen på lämpligt stöd.
 
 

Grävling

Monteringshöjd ca 25 cm

Inbördes avstånd ca 5-7 m, placeras runt avsedd yta.

LED-lampan vänds utåt mot inkräktarna.Räv, varg, lo

Monteringshöjd ca 50 cm

Inbördes avstånd ca 25 m, placeras runt avsedd yta.

LED-lampan vänds utåt mot inkräktarna.


 Rovfågel

Monteringshöjd ca 2-3 m (inne i hönsgården, voljären) lämpligtvis på en stolpe e. dy.
Om boxarna placeras på en höjd/kulle, sänk nivån över marken med ca 1 m.
Om boxarna placeras i en sänka/dal, höj nivån över marken med ca 1 m.

LED-lampan vänds utåt mot inkräktarna.


Rådjur, hjort

Monteringshöjd ca 1 m
Monteras enligt bild ovan.
Inbördes avstånd ca 15 m, placeras runt avsedd yta.
LED-lampan vänds utåt mot inkräktarna.


Rådjur (och hjort) är kanske det djur som gör mest skada i våra trädgårdar. Det är samtidigt väldigt vaksamt och intelligent, vilket gör att stolpen med LED-boxen bör flyttas var 3.e till 5.e dag. Annars finns risken att djuren lär sig var dom kan vara ostörda och njuta av våra buskar och blommor. Kombinera också LED-boxen med andra, doftbaserade produkter för att öka chansen att inte få in klövdjuren i trädgården/koloniområdet.