Priser
Priserna är i svenska kronor (SEK) inklusive gällande moms (25%) om ej annat anges.
Ändras momsen, ändrar vi våra priser motsvarande.
Priserna kan också påverkas av andra omständigheter som vi ej råder över ( t ex förändringar i valuta eller inköpspriser).
Priset på produkten är det som gäller på beställningsdagen. 
Vi förbehåller rätten att ändra priser och sortiment utan särskilda notiser om detta. 
Priserna kan variera något i butik och beställning via internet beroende på personal- och serviceomkostnader i butik.
 
Betalning vid inköp via webbbutik
Betalning med kort direkt via PayPal-systemet.
Vid betalning mot faktura anges personnummer alt organisationsnummer samt namn, telefon och adress.
Efter sedvanlig kreditkontroll skickar vi varor och faktura, med betalning mot 10 dagar.
Faktureringsavgift på 75:- tas ut.
 

Fraktalternativ

Vi levererar varorna via DHL transport.  Mindre paket hämtas ut på serviceställe - avisering via sms eller mail.

Större paket och leveranser/pallar levereras efter avisering. Det är viktigt att vid beställningen ange telefonnummer där åkeriet dagtid kan nå mottagaren.
 
Fraktkostnad
Fraktkostnaden beror på beställningens tyngd och volym och beloppet skall anges vid vår bekräftelse på lagd order. 
 
 
Garanti
Garantibevis/kvitto/faktura från inköpsdatum skall uppvisas vid garantianspråk och omfattar reparation av fabrikations- och materialfel. 
Leveranstid
Lagerförda varor skickas inom 3 arbetsdagar. 
I övrigt anges leveranstiden vid beställningen (normalt 8-10 dagar om inget annat anges). 
Väntar vi hem en vara (som är tillfälligt slut) de närmaste dagarna håller vi er order tills varan kommit hem. I händelse av att varan ej kommer hem inom närmaste tiden kontaktar vi er.

Köparen har ej rätt till skadestånd om dröjsmålet beror på hinder utanför vår kontroll.

 

Ångerätt / Öppet köp vid köp via hemsidan/webbutik

Enligt distansavtalslagen har privatperson rätt till 14 dagars öppet köp på beställda varor förutsatt att varan returneras i originalskick och oskadad originalförpackning.

OBS!
Om du ångar ditt köp måste du kontakta oss och få ett returnummer. Du som kund bekostar returfrakten och ansvarar för att produkten emballeras väl och returneras till oss obegagnat i originalskick och i oskadad originalförpackning. Annars sker avdrag vid återbetalning. 

Vid byte eller retur står kunden för transportrisken. Om något skulle hända med varan trots att den emballerats på tillfredsställande sätt, kontakta fraktbolaget du har sänt varorna med. Retur av produkten är godkänd först när vi kontrollerat produkten och originalförpackningen. Vi förbehåller sig rätten att debitera för nytt emballage, förpackning, merarbete mm.

Vid ej godkänd retur returneras varan och frakt debiteras.

Varor som kommer i retur till oss utan att ni som kund kontaktat oss och fått ett returnummer returneras och frakt debiteras.
Varor som sändes till oss mot postförskott, efterkrav eller mottagarfrakt godkännes ej och utlöses ej.
Vid retur, ångerköp eller byte krävs följesedel - kvitto - eller fakturanummer förutom att du anger när inköpet gjordes i original samt orsak till returen.
Vid godkänd retur återbetalas summan inom kort.

 

Reklamationer/Anmärkningar Om fel vara skickas till er alternativt felaktiga produkter skall reklamation ske inom 7 dagar efter mottagandet.

Vid reklamation kontakta oss omedelbart.

Bedöms det att varan skall sändas tillbaka till oss sänder vi kostnadsfritt en betald fraktsedel till er. Detta för att underlätta returhanteringen såväl för er som kund som för oss som leverantör.
Observera att varor som återsändes mot postförskott/efterkrav eller mottagarfrakt ej utlöses av oss. 


Den felaktiga produkten sändes tillbaka till oss tillsammans med uppgifter om vad det är för fel på den reklamerade försändelsen. Kvitto på inköp bifogas. 
Ersättningsleveransen sker därefter helt utan kostnad för er. Vill du som kund ha kontant utbetalning i samband med öppet köp eller reklamation, uppge alltid ett kontonummer eller bank/postgiro.  

Godsmottagning/transportskador

Vägen till lossningsplats skall vara farbar med lastbil och vi förutsätter att Ni hjälper chauffören att lossa godset om det behövs. Kontrollera tillsammans med chaufför så att alla kollin är levererade. Transportskador skall skriftligt noteras på fraktsedeln av såväl chaufför som mottagare av godset. I annat fall är ej reklamationen godkänd.
Om du vi mottagandet av varan upptäcker att försändelsen är transportskadad skall du omedelbart anmäla till DHL transport.
Om de ej påtar dig skadeansvaret skall du kontakta oss omgående. Uppge alltid fraktsedelsnummer. 
Anmärkningar ej gjorda inom 7 dagar godkännes ej. 
Spara skadat gods för eventuell besiktning tills du fått ersättningsleveransen.  

Ej uthämtat paket/ ej mottaget gods

Vid ej uttagen försändelse förbehåller sig vi oss rätten att efter 30 dagar debitera dig som kund för frakt tur och retur. 
Därutöver tillkommer en avgift för administration motsvarande 10% av ordervärdet dock minst 150 kr inklusive moms. Dessa avgifter avser att täcka de kostnader vi har haft i samband med att ordern expedieras, såsom lagerhållning, hantering, packning, emballage kostnader, återförsel av vara, värdeminskning m.m. 
Även kostnader som uppkommer av andra orsaker, t ex att tillfarten till mottagarplatsen ej är fri kommer att debiteras er.  
 
Reservation gällande produktinformation

Vi reserverar oss för eventuella fel i produktinformationen som finns i webbutiken samt att bilderna ej exakt kan garantera produkternas verkliga färg och utseende.

 


 

Garden Aquatica Sweden AB   Organisationsnummer:556548-5009

Åvavägen 11, 136 91 Haninge

Tel: 08-500 22727. Fax 08: 08-500 22880

Email: olle@niteeyes.se   
Hemsida: www.niteeyes.se